Tudnivalók

Kutatási javaslat

Alapprobléma

Budapest stratégiai zajtérképe jól mutatja a város jelentős zajterhelését; leolvasható, hogy a zajért alapvetően a közlekedés a felelős.
Akár a nappali-, akár az éjjeli közúti konfliktustérképet nézzük, a forgalmasabb utakon 5-10 decibellel határérték fölött vagyunk. Ráadásul az elfogadott jellemző mennyiség (ekvivalens zajszint) csak kicsit érzékeny a rövid idejű, kiugró szintekre; egy adattal jellemzünk egy teljes napszakot.

Finomítás

A zajszint időbeli változását méréssel lehet megtudni; így pontosabb képet kapunk az adott hely zajviszonyairól. A zajtérkép szimuláción alapul; a cél a többi jellemző (pl. maximális hangnyomás) párhuzamos mérése. Ezen adatokkal pontosabb képet kapunk a választott helyszínen a zajszennyezés napi menetére, a kiváltó ok(ok)ra. A megértést csak segítheti, ha ez ismerős (lakó) környezetben történik. Ez persze csak az első lépés a zajcsökkentés felé...

Ütemterv

  1. A fizikai alapok megismerése: a hang mint harmonikus rezgés, hulláhossz, terjedés; a hallás fiziológiai alapjai, decibel skála, több zajforrás, ekvivalens zajszint. (1.-2. alkalom)
  2. A zajmérő használatának elsajátítása, próbamérések: távolság-intenzitás függvény szabad- és falakkal határolt térben, a zajteljesítmény számítása (3.alkalom)
  3. A választott helyszín zajmérése(4.-6.alkalom
  4. Adatok kiértékelése, a mérési jegyzőkönyv elkészítése (7.-8. alkalom)

A beosztás az adott körülményeknek megfelelően változhat (órarendi terhelés, mérési lehetőségek, időjárási helyzet, stb.).