Környezettan-tanári és környezettudományi szak első évfolyam

hallgatóinak informatika gyakorlatának honlapja

2006-2007-2, 2007-2008-2. 2008-2009-2.
winscp418, putty, segédlet Frissítve:
Valid HTML
Valid CSS3

2009-2010-2

A félév felépítése

Osztályzás

Az érdemjegy három, egyenlő súlyú részből tevődik össze: a két zárthelyi- és az órai munkák pontszámai adódnak össze. A zárthelyiknek és az órai munkák összegének külön-külön el kell érniük az elégséges szintet, ez kb. 30%.
Aki több mint hármat órai feladatot nem ad be (ez hiányzásnak számít), az nem kaphat jegyet.

Korábbi ( 2009-es, 2008-as és 2007-es) osztályzatok.