Környezettan-tanári és környezettudományi szak első évfolyam

hallgatóinak informatika gyakorlatának honlapja

2007-2008

A félév felépítése

Osztályzás

Az érdemjegy három, egyenlő súlyú részből tevődik össze: a két zárthelyi- és az órai munkák pontszámai adódnak össze. A zárthelyiknek és az órai munkák összegének külön-külön el kell érniük az elégséges szintet, ez kb. 30%.
Aki több mint hármat órai feladatot nem ad be (ez hiányzásnak számít), az nem kaphat jegyet.