A filmdoziméter mérési jegyzőkönyvének pontozása és osztályozása

Feladatok és pontok

1. Eredeti adatok, excel táblázat1
2. Feladatok ismertetése a jegyzőkönyvben:
illesztés x pontra, ismeretlen filmek száma, dózisterhelés számítás (word dokumentum)
2
3. I0 átlag, szórás az excel táblázatba1
4. S(D) egyenes illesztés: a három szűrőre vonatkozó egyenesek ábrázolása, egyenleteik kiíratása, R2 megadása (grafikon)*6
5. Inverz (D(S)) egyenes paraméterei, excel táblázat2
6. D* értékek számítása E sorozatra és az ismeretlen filmekre, excel táblázat4
7. D* értékek számítása a Co sorozatra, excel táblázat2
8. Nrel számítás E sorozat három szűrőjére, excel táblázat (plasztik, durál, SnPb)3
9. D*Pl /D*Du és D*Du /D*SnPb arányok kiszámítása, excel táblázat; K1: plasztik/durál, K2: durál/SnPb52
10. A fenti öt összefüggés ábrázolása 2db. lin. léptékű ábrán (úgy hogy az ábrák alkalmasak legyenek a kapott eredmények ellenőrzésére) * 10
11. Az ismeretlen filmek energiájának meghatározása a megfelelő K1 vagy K2; speciális esetben K1 és K2 arányokból átlagolva** , excel táblázat10
12. Az energiák alapján az Nrel meghatározása, excel táblázat8
13. Dózisok kiszámítása, azok átlagolása**, excel táblázat4
14. Dózisterhelés számítás a dózis korlát százalékában, excel táblázat5
15. Összesen 60 

* tengelynevek, mennyiségek dimenziójának hiánya, vagy hibája pontfelezéssel jár
** a kapott értékeket 15 %-on belül fogadjuk el, e fölött 25 %-ig 1 pont levonás; 25% fölött, vagy nem a megfelelő arányok használata pontfelezéshez vezet.

Beadnivaló

Elektronikusan (filmdozimetria@gmail.com) kell beadni az ismeretlen filmek energia- és dózismaghatározására szolgáló excel táblázatot (.xls és nem .xlsx formátumban).
Ebbe minden olyan adatot kérünk, ahol a fentiekben az "excel táblázat" szerepel.
Várunk egy "kísérő" word (.doc és nem .docx) dokumentumot. A word tartalmazza az excel táblázat "használati utasításást", az ismeretlen filmek energiáját, dózisát és a dózisterhelés értelmezését.
Kinyomtatva várjuk a kísérő dokumentumot, ezt kell beadni az előlappal.
A méréshez tartozik egy elektronikus konzultáció (filmdozimetria@gmail.com), ezt a kapott energiák ellenőrzésére és a fölmerülő problémák tisztázására célszerű fordítani. A következő fél érdemjegy levonással jár; ez alól persze kivétel P.Gy fogadoórája.

Érdemjegyek

 Pontszám  jegy 
56-605
51-554/5
46-504
41-453/4
36-403
31-352/3
26-302
25 alatt1

Az érdemjegyben a filmdoziméter pontszáma kétszeres súllyal szerepel.

A TLD doziméter mérési jegyzőkönyvének pontozása és osztályozása

Feladatok és pontok

1. Reprodukáláshoz alkamas mérésleírás:
műszer, kulcs, mérési helyek, idő(pontok) 
10
2. Háttérmérés:
adat+hiba (3+2)
5
3. Egy "saját" dózismérővel való mérés:
adat+hiba (15+5)
20
4. Másik mérés:
adat+hiba (4+2)
6
5. Harmadik mérés:
adat+hiba (4+2)
6
6. Negyedik mérés:
adat+hiba (4+2)
6
7. A mérési eredmények
háttérrel való összevetése :
7
8. Összesen    60  

A mennyiségek dimenziójának hiánya, vagy hibája pontfelezéssel jár

Érdemjegyek

 Pontszám  jegy 
56-605
51-554/5
46-504
41-453/4
36-403
31-352/3
26-302
25 alatt1